Image Map

Seguidores

lunes, 14 de junio de 2010

Deemi confirma ruptura con Joe

Deemii confirma atraavees dee suu twitter la ruptura . Estoo fuue loo quee pusoo traaduciidoo a el eespañool :
''haay taantoos ruumoorees loocoos quee haan saaliidoo por ahii
hooy.Mee guustaariaa aclaara unaa cosaa.En priimeer luugaar,
Joe y yo noos seepaaraamoos , peeroo noo fuee poor teeleefoonoo.
Laas coosas noo funcioonaaronn, peeroo seeguiireemoos siiendoo
aamiigoos. En seeguundoo luugar, noo eestooi saaliiendoo aun coon
naadiiee. naadaa ees maas impoortaantee paa mii quee laa
reelaaciooon quee teegnoo coon miis faans. Sooloo pensee quee
usteedees deeberiian saabeer eestoo ''.

No hay comentarios:

Publicar un comentario