Image Map

Seguidores

lunes, 8 de febrero de 2010

Tutooriiaalee Displaays !!

Buuenoo aquii otroo tuutooriiaal dee coomoo haacerr diisplayss laa veerdaad esquee ees muuy faaciil :D Si noo ennteendeeis algoo dee alguunoo dee loos tuutooriialees deecidmeeloo eesquee coomoo llos agoo poor footoo puues habeecees noo see eentiiendee :D
+ Texturaas !!

(Clik para ver en tamañoo reeal)

Tutorial !!

Si noo entiindees algoo diimeeloo y loo iinteentoo expliicaar :D

jueves, 4 de febrero de 2010

Taayloor Swiift (Make-up)

Buuenoo ,, Aquii lees deejooo uun maake-up tee taayloor laa veerdaad eesquee ees eel primeroo quee agoo y noo quedoo muuy biien ,, Peeroo lla meejoraaree :D

(Clik para ver en 500x500)
Fotos !!

Bueenoo puues aquii las footoos quee habiiasis peedidoo paaraa ediitaar boosootroos :D

Kriisteen Steewaart !!

Olaa ,, Buuenoo aquii deejoo unnas coosas dee Kriisteen y quee buuenoo Quee sii quue pondree footoos paaraa quee voosootroos ediiteeis :D

(Clik para ver en 500x500)

miércoles, 3 de febrero de 2010

Deemii loovaatoo !!

Buenoo & ahoraa un blend y un diisplay dee deemii :D ... Maañaanaa poongoo loos quee mee faaltaan porr suviir hoyy lla noo teegnoo tiiempoo ,, Mee maarchoo a eestuudiiaar mañanaan teengoo exaameen :S ,, Buuenooo ... Baaee !!

(Clik para ver en 500x500)