Image Map

Seguidores

sábado, 26 de diciembre de 2009

Aclaracion

Olaa ,, Loo priimeeroo Feeliiz naaviidaad a toodos
y buuenoo quee loo dee laa preeguuntaa dee feernaandaa , Seeleenaa noo eestaaa coontoorneeadaa siinoo quee laa footoo tiienee eel foondoo veerdee y llo lee voorree unaa paaratee ( loo quee noo queeriiaa ) y loo deemaas soon teextuuraas y eefeectoos :D.

Aun asi cuando tenga tiempo pongo un tutorial :D

No hay comentarios:

Publicar un comentario